Features

what we do?

iOT

เราพัฒนาระบบที่ใช้งานกับ IoT หรือ Internet of Things สำหรับทุกสิ่ง อาทิ Smart City, การตรวจรับค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล เชื่อมต่อที่เครือข่าย LAN หรือ Wifi รองรับ 5G และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Big Data

เรารับพัฒนางานด้าน data Science, data analytics เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อนำเอาไปใช้สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแมนยำ

AI

เราพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้ทรงพลังและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของคุณทัดเที่ยมกับคู่แข่งได้อย่างดีเยี่ยม และทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่

Mobile & Website

เราพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถีง Mobile Application ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาให้สามารถควบคุมฮาร์ดแวร์จากระยะไกล อาทิ SEO,Web E-commerce, Mobile Application

Infrastructure

เรารับวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงทำ Cluster ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Kubernetes, Docker ให้ทำงานได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

Secure

บริการดูแลและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสำหรับภาครัฐและเอกชนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 7 ปี

Let’s Start

รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จากเรา

ERP & MRP

บริษัทฯ ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP & MRP สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ โรงงานผลิต, SME, โรงแรม, โรงพยาบาล, ค้าปลีก-ส่ง และอีกหลากหลายธุรกิจ

1.Anywhere Anytime

ซอฟต์แวร์ทำงานผ่าน Cloud ประมวลผลแบบ Realtime แม่นยำใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เป็นมาตรฐานสากล

2.Smart ERP & MRP

รองรับการใช้งานผ่าน Smart Deivice สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

3. Creative user interface

ออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก มีสีสันสวยงาม ไม่ล้าสมัย

Why Us?

ความภูมิใจของเรา

20K

DOWNLOADED

50K

HAPPY CUSTOMERS

33K

RETURN CUSTOMERS

350K

CUSTOMERS

Smart City Solution

เรามี Solution สำหรับ Smart City ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย อาทิ Smart Mobility, Smart Community, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Building และ Smart Energy หากท่านสนใจ Solution ใดๆ ของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม.

Push To Talk (PTT) Solution

วิทยุสื่อสารออนไลน์ PTT ใช้ได้ทั้งย่าน R,V คุยได้ทั้งระบบ Analog และ Digital สะดวก ง่าย รวดเร็วใช้งานได้ทั่วโลกผ่าน Smart phone ทั้ง Android&iOS และวิทยุสื่อสารพื้นฐานทั่วไป ทั้งใช้แทนโทรศัพท์พื้นฐานโทรฟรีทั่วโลก รองรับสัญญาณ 3G,4G,5G

Previews

ผลิตภัณฑ์

News & Activity

สื่อต่างๆ ที่พูดถึงเรา


Get Started

ติดต่อถึงเรา

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน